1.వస్తా వట్టిది... పోతా వట్టిది! ఆశ ఎందుకంటా? చేసిన ధర్మము చెడని పదార్థము... చేరును నీవెంట..2.నువ్వు తినే ప్రతి ఒక మెతుకు ఈ సంఘం పండించింది గర్వించే ఈ నీ బ్రతుకు సమాజమే మలిచింది ఋణం తీర్చు తరుణం వస్తే తప్పించుకు పోతున్నావా తెప్ప తగలపెట్టేస్తావా ఏరు దాటగానే...

13, ఫిబ్రవరి 2010, శనివారం

ఉపవాసము

నా భావనలో "ఉపవాసము" అంటే  ఏదో  బరువు  తగ్గడం  కోసమో  లేక  సంప్రదయమనో  చెయ్యడం  కాదు …ఉప --వాసము  అంటే దగ్గరగా  నివసించందం ..అంటే
1.
ఆ  రోజు  మొత్తం  దేవునికి  మరింత  సన్నిహితంగా , దగ్గరగా  ఉండడం, మంచి  ఆలోచనలతో, ఏ విధమైన   అనవసరపు  వ్యర్ధ  ప్రలోభాలకు లోను  కాకుండ,  ఒక  దాని  మీద  ద్రుష్టి  కేంద్రీకరించడము ....
2. లంకణం  పరమౌషధం కాబట్టి ...మన  జీర్నశాయానికి  కొంచెం  విశ్రాంతి  ఇవ్వడం ద్వారా అది మరింత  చక్కగా పనిచేయడానికి దోహదపడం..
3. అన్నిటికంటే   ముఖ్యమైనది ...ఇలా  ఏదో  ఒక  నమ్మకంతోనో, బయంతోనో, సాకుతోను మన  ఇంద్రియాలపై కాసేపైనా పట్టు  సాదించడం. నిగ్రహం కలిగిఉండడం, అదుపులో పెట్టుకోవడం  ...అంటే  మన  తుఛ్మైఅన  కోర్కెలను  కళ్ళెం  వేసి  పట్టుకోవడం  అన్నమాట ....

ఇలా అప్పుడప్పుడు చెయ్యడం వల్లనైనా మనం మన ఇంద్రియ నిగ్రహం పై విజయం సాధించే దిశగా అడుగులు వెయ్యడం ... మీ "అమ్మ" శ్రీనివాస్ 

కామెంట్‌లు లేవు: