1.వస్తా వట్టిది... పోతా వట్టిది! ఆశ ఎందుకంటా? చేసిన ధర్మము చెడని పదార్థము... చేరును నీవెంట..2.నువ్వు తినే ప్రతి ఒక మెతుకు ఈ సంఘం పండించింది గర్వించే ఈ నీ బ్రతుకు సమాజమే మలిచింది ఋణం తీర్చు తరుణం వస్తే తప్పించుకు పోతున్నావా తెప్ప తగలపెట్టేస్తావా ఏరు దాటగానే...

5, ఫిబ్రవరి 2010, శుక్రవారం

నా అంతరంగం (అనంతరంగం)

 

మనసంత ఆహ్లాదO, వళ్ళంతా ఉరిమే ఉత్సాహం, మోముపై సిగ్గుతో కూడిన నవ్వు, మదిలో ఆమె ఆలోచనలు...

మనసుకు ఎప్పుడూ దొరకనంత ప్రశాంతత, ఇంకా ఇంకా పొందాలి అనిపించే అనుభూతి అది.. 

వర్ణనాతీతO ఆ ఉద్రేకo, ఆ భావనలో అందరు మంచి వాళ్ళే, ఎటు చూసినా ఆనందమే, సంతోషమే, 

చేసే పనిలోనే నిరుత్సాహం..మనసులో ఏవేవో ఆలోచనలు, భవిస్యత్తు పై ఆకాంక్షలు......

నునువెచ్చని గ్రీష్మంలా...మావిచిగురు తిన్న కోయిలలా .....పిల్లలకి పాలిస్తున్నతల్లి పొందే అనుభూతిలా అదో వింత మధురానుభూతి..

జీవితంపై కొత్త ఆశలు , తొంగిచూస్తున్న ఏవేవో కొత్త తలపులు, అనుభూతులు..ఆలోచనలు… 

ఎడారిలో ఒయాసిస్సులా ప్రేమపై ఆలోచనలు... కవితలుగా మారుతున్న పదాలు, భావనలు

సర్వరాజు. శ్రీనివాస ప్రసాద్ రావు 

కామెంట్‌లు లేవు: