1.వస్తా వట్టిది... పోతా వట్టిది! ఆశ ఎందుకంటా? చేసిన ధర్మము చెడని పదార్థము... చేరును నీవెంట..2.నువ్వు తినే ప్రతి ఒక మెతుకు ఈ సంఘం పండించింది గర్వించే ఈ నీ బ్రతుకు సమాజమే మలిచింది ఋణం తీర్చు తరుణం వస్తే తప్పించుకు పోతున్నావా తెప్ప తగలపెట్టేస్తావా ఏరు దాటగానే...

17, ఏప్రిల్ 2010, శనివారం

జీవిత లక్ష్యం

అన్ని మార్పులను ఆహ్వానించుఅడ్డంకులన్నీ అధిగమించు
ఎక్కడివి అక్కడే వదిలేసెయ్మిగిలిన అన్ని మర్చిపో..
దేని గురించి ఆలోచించకుఎక్కడ ఆగిపోకు, అలసిపోకు..
నీ జీవితం వ్యర్ధం కాకూడదు...అర్ధం కావాలి..పరమార్ధంగా నిలవాలి 
నీ సంకల్ప బలాన్ని ఆపే శక్తి భువి పైన లేదు...
లే..పరుల సేవ అనే నీ జీవిత లక్ష్యం దిశగా సాగిపో...
                                                                        "అమ్మ శ్రీనివాస్"

కామెంట్‌లు లేవు: