1.వస్తా వట్టిది... పోతా వట్టిది! ఆశ ఎందుకంటా? చేసిన ధర్మము చెడని పదార్థము... చేరును నీవెంట..2.నువ్వు తినే ప్రతి ఒక మెతుకు ఈ సంఘం పండించింది గర్వించే ఈ నీ బ్రతుకు సమాజమే మలిచింది ఋణం తీర్చు తరుణం వస్తే తప్పించుకు పోతున్నావా తెప్ప తగలపెట్టేస్తావా ఏరు దాటగానే...

25, సెప్టెంబర్ 2010, శనివారం

సంతృప్తి


నీ నర నరాల్లో  ప్రవహించే  నీ తల్లి తండ్రుల  నెత్తుటి  చుక్కలకు సార్ధకత చేకూర్చలనుకో చాలు.........అంతులేని ఆకాశంలో సైతం, అంతే అంతులేని ఆత్మవిశ్వాసంతో రివ్వున సాగిపోయే చిన్న గువ్వ పిల్లలా..   నీ జీవితం నువ్వు ఎరుగని మంచి గమ్యాల, లక్ష్యాల వైపుగా  సాగిపోతుంది ….నీకు   అడ్డంకులు ఎదురుకావు, నిన్ను తట్టుకొని నిలవలేవు  ….నీ మంచి ఆశయాల  సాధనే నువ్వు వారికిచ్చే బహుమతి ...వారి కళ్ళలో  నువ్వెప్పుడు చూడని  ఆనందపు  సంతృప్తి....
"నా అనంతరంగం" అమ్మ శ్రీనివాస్

కామెంట్‌లు లేవు: